Задати питання про цей товар!

E-mail: Вопрос:
Задать вопрос
Ваш вопрос отправлен. Мы свяжемся с Вами в ближайшее время. Пожалуйста, заполните все поля. Некорректный адрес E-Mail. Произошла ошибка. Повторите попытку позже.

Українська мова - Комплексне видання ЗНО + ДПА 2023 року, автор Білецька, в-во ПІП

Артикул: 9789660737693
Добавить в избранное
Добавить к сравнению
Українська мова - Комплексне видання ЗНО + ДПА 2023 року, автор Білецька, в-во ПІП
Артикул: 9789660737693
Видавництво Підручники і Посібники
В наличии

Характеристики

 • Вік
  старша школа
 • До підручника
  Універсальний
 • Видавництво
  Підручники і посібники
 • Обкладинка
  М'яка
 • Автор
  Білецька О.
 • Дата видавництва
  2022
 • Мова
  українська
Все характеристики
Цена
300 грн.
В наличии
> 11 шт 285 грн.
> 21 шт 270 грн.
>31 шт 255 грн.
Задати питання про цей товар!
Доставка
Оплата
Доставка товару відбувається наступними способами: Нова Пошта та Укрпошта
Доступные варианты оплаты: Передплата на карту 20%, Передплата на карту 100%.

Покупатели, которые приобрели Українська мова - Комплексне видання ЗНО + ДПА 2023 року, автор Білецька, в-во ПІП, также купили

 • Посібник "Комплексна підготовка до ЗНО 2023. Українська мова" призначено для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання з української мови (поглиблений і базовий рівні). Посібник складено відповідно до чинної програми з української мови для середньої загальноосвітньої школи та програмою зовнішнього незалежного оцінювання. Для старшокласників, вступників до вищих навчальних закладів, вчителів та всіх, хто цікавиться українською мовою.

  У посібнику подано теоретичні відомості з української мови, тренувальні вправи, 2075 тренувальних тестових завдань, матеріали для написання власного висловлення, варіанти у форматі ЗНО. Запропоновані в посібнику матеріали допоможуть повторити, узагальнити й систематизувати знання з української мови. Тестові завдання, подані в посібнику, відповідають за формою тестам, які використовуються під час проведення ЗНО 2021.

  Теоретичний матеріал, тренувальні вправи й тестові завдання в посібнику згруповано за такими розділами:

  • Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія
  • Лексикологія. Фразеологія
  • Будова слова. Словотвір
  • Морфологія
  • Синтаксис
  • Культура мовлення
  • Стилістика. Розвиток мовлення

  Наприкінці посібника подано відповіді до всіх тестових завдань, а також розв’язаний варіант Сертифікаційної роботи з української мови і літератури 2021 року.

  Сертифікаційна робота з української мови і літератури складається із завдань трьох форм:

  1. Завдання з вибором однієї правильної відповіді (№1–23*, 29–33*, 34–53). До кожного із завдань подано чотири або п’ять варіантів відповіді, з яких лише один правильний. Завдання вважається виконаним, якщо учасник зовнішнього незалежного оцінювання вибрав і позначив правильну відповідь у бланку відповідей А.

  2. Завдання на встановлення відповідності (№24–28*, 54–57). До кожного завдання подано інформацію, позначену цифрами (ліворуч) і буквами (праворуч). Щоб виконати завдання, необхідно встановити відповідність інформації, позначеної цифрами та буквами (утворити «логічні пари»). Завдання вважається виконаним, якщо учасник зовнішнього незалежного оцінювання правильно зробив позначки на перетинах рядків (цифри від 1 до 4) і колонок (букви від А до Д) у таблиці бланка відповідей А.

  3. Завдання з розгорнутою відповіддю (№58*). Завдання цієї форми передбачає створення учасником зовнішнього незалежного оцінювання власного аргументативного висловлення на дискусійну тему в бланку відповідей Б.
  Упевнені, що посібник допоможе випускникам та абітурієнтам належним чином підготуватися до ДПА та ЗНО з української мови.

  Хороша підготовка до ЗНО - запорука успішного і впевненого вступу до ВНЗ.

  Зміст

  ПЕРЕДМОВА 3
  УКРАЇНСЬКА МОВА. ТЕОРІЯ ТА ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ 4
  ФОНЕТИКА. ГРАФІКА. ОРФОЕПІЯ. ОРФОГРАФІЯ
  § 1. Фонетика*. Голосні й приголосні звуки*. Приголосні тверді і м’які, дзвінкі й глухі. Позна¬чення звуків мовлення на письмі. Алфавіт. Співвідношення звуків і букв*. Звукове значення букв я, ю, є, ї, щ*. Орфоепія 4
  § 2. Наголос 22
  § 3. Основні випадки уподібнення приголосних звуків 29
  § 4. Спрощення груп приголосних 33
  § 5. Чергування у – в, і – й 41
  § 6. Правопис літер, що позначають ненаголошені голосні [е], [и], [о], в коренях слів 47
  § 7. Сполучення ьо, йо 52
  § 8. Правила вживання м’якого знака 54
  § 9. Правила вживання апострофа 58
  § 10. Подвоєння букв на позначення подовжених м’яких приголосних і збігу однакових приголосних звуків 63
  § 11. Чергування голосних звуків 70
  § 12. Правопис префіксів 77
  § 13. Правопис суфіксів 84
  § 14. Найпоширеніші випадки чергування приголосних звуків 88
  § 15. Правопис великої літери. Лапки у власних назвах 96
  § 16. Написання слів іншомовного походження 104
  § 17. Основні правила переносу слів 114
  § 18. Написання складних слів разом і через дефіс. Правопис складноскорочених слів 117
  ЛЕКСИКА. ФРАЗЕОЛОГІЯ
  § 19. Лексичне значення слова 127
  § 20. Багатозначні й однозначні слова. Пряме та переносне значення слова 127
  § 21. Омоніми. Синоніми. Антоніми. Пароніми 128
  § 22. Лексика української мови за походженням. Власне українська лексика. Лексичні запозичення з інших мов 135
  § 23. Загальновживані слова. Професійна, діалектна, розмовна лексика. Терміни 138
  § 24. Застарілі й нові слова (неологізми) 139
  § 25. Нейтральна й емоційно забарвлена лексика 140
  § 26. Поняття про фразеологізми 168
  БУДОВА СЛОВА. СЛОВОТВІР
  § 27. Будова слова. Основа слова й закінчення. Значущі частини слова: корінь, префікс, суфікс, закінчення 187
  § 28. Словотвір 188
  МОРФОЛОГІЯ
  § 29. Морфологія. Іменник 200
  § 30. Прикметник як частина мови 232
  § 31. Числівник як частина мови 247
  § 32. Займенник як частина мови 262
  § 33. Дієслово як частина мови 277
  § 34. Дієприкметник як особлива форма дієслова 305
  § 35. Дієприслівник як особлива форма дієслова 313
  § 36. Прислівник як частина мови 320
  § 37. Прийменник як службова частина мови 329
  § 38. Сполучник як службова частина мови 338
  § 39. Частка як службова частина мови 345
  § 40. Правопис службових частин мови 348
  § 41. Вигук як частина мови 356
  СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦІЯ
  § 42. Синтаксис. Словосполучення й речення як основні одиниці синтаксису. Підрядний і сурядний зв’язок між словами й частинами складного речення 360
  § 43. Речення як основна синтаксична одиниця. Граматична основа речень. Порядок слів у реченні 365
  § 44. Просте двоскладне речення. Підмет і присудок як головні члени двоскладного речення. Зв’язок підмета з присудком 376
  § 45. Тире між підметом і присудком* 386
  § 46. Другорядні члени речення 388
  § 47. Порівняльний зворот 401
  § 48. Односкладні речення. Граматична основа односкладного речення. Типи односкладних речень за способом вираження та значенням головного члена 405
  § 49. Просте ускладнене речення. Речення з однорідними членами 411
  § 50. Узагальнювальні слова в реченнях з однорідними членами 412
  § 51. Речення зі звертанням 423
  § 52. Речення зі вставними словами, словосполученнями, реченнями, їх значення 426
  § 53. Речення з відокремленими членами 430
  § 54. Складне речення. Типи складних речень за способом зв’язку їх частин 443
  § 55. Сурядний і підрядний зв’язок між частинами складного речення. Складносурядне речення 444
  § 56. Складнопідрядне речення, його будова. Головна і підрядна частини. Підрядні сполучники й сполучні слова як засоби зв’язку в складнопідрядному реченні. Основнів види складнопідрядних речень 450
  § 57. Складнопідрядне речення з кількома підрядними, розділові знаки в них 455
  § 58. Безсполучникове складне речення 470
  § 59. Складне речення з різними типами зв’язку 479
  § 60. Способи відтворення чужого мовлення 484
  КУЛЬТУРА МОВЛЕННЯ
  § 61. Поняття про культуру мовлення 494
  СТИЛІСТИКА. РОЗВИТОК МОВЛЕННЯ
  § 62. Стилі мовлення, їх основні ознаки, функції. Спілкування та мовлення. Поняття про текст 510
  ВЛАСНЕ ВИСЛОВЛЕННЯ 522
  Зразки власних висловлень 524
  Завдання та відповіді до сертифікаційної роботи з української мови 2017 року 530
  Варіанти у форматі ЗНО 536
  Відповіді до тестових завдань 552
  Використана література 530


  Вікстарша школа
  До підручникаУніверсальний
  ВидавництвоПідручники і посібники
  ОбкладинкаМ'яка
  АвторБілецька О.
  Дата видавництва2022
  Моваукраїнська
  Кол-во страниц592
  Формат страницА4
  Предметзно українська мова і література
  Иллюстрациичорно-білі
  Класстарша школа

Рекомендуем посмотреть

Українська мова і література. Тьютор. Експрес підготовка до ЗНО 2023, автор Білецька, в-во ПІП
Быстрый просмотр
Добавить в избранное
Добавить к сравнению
Українська мова і література. Тьютор. Експрес підготовка до ЗНО 2023, автор Білецька, в-во ПІП
300 грн.
Артикул: 9789660740389
В наличии
Быстрый просмотр
Добавить в избранное
Добавить к сравнению
Українська мова і література - комплексне видання ЗНО 2023, автор Білецька, Шумка, в-во ПІП
Быстрый просмотр
Добавить в избранное
Добавить к сравнению
Українська мова і література - комплексне видання ЗНО 2023, автор Білецька, Шумка, в-во ПІП
300 грн.
Артикул: 9789660740891
В наличии
Быстрый просмотр
Добавить в избранное
Добавить к сравнению
Українська мова - тестові завдання у форматі ЗНО та ДПА 2022, автор Воскресенське, в-во Торсинг
Быстрый просмотр
Добавить в избранное
Добавить к сравнению
Українська мова - тестові завдання у форматі ЗНО та ДПА 2022, автор Воскресенське, в-во Торсинг
60 грн.
Артикул: 9789669399748
В наличии
Быстрый просмотр
Добавить в избранное
Добавить к сравнению
Українська мова. Тренажер для підготовки ЗНО і ДПА 2023, автор Білецька, в-во ПІП
Быстрый просмотр
Добавить в избранное
Добавить к сравнению
Українська мова. Тренажер для підготовки ЗНО і ДПА 2023, автор Білецька, в-во ПІП
80 грн.
Артикул: 9789660737990
В наличии
Быстрый просмотр
Добавить в избранное
Добавить к сравнению
Українська мова і література. Тренажер для підготовки ЗНО і ДПА 2023, автор Білецька, в-во ПІП
Быстрый просмотр
Добавить в избранное
Добавить к сравнению
Українська мова і література. Тренажер для підготовки ЗНО і ДПА 2023, автор Білецька, в-во ПІП
80 грн.
Артикул: 9789660738119
В наличии
Быстрый просмотр
Добавить в избранное
Добавить к сравнению
Матеріали для підготовки до ЗНО з української літератури Тести для перевірки знань та вмінь, автор Шпільчак, в-во Симфонія Форте
Быстрый просмотр
Добавить в избранное
Добавить к сравнению
Матеріали для підготовки до ЗНО з української літератури Тести для перевірки знань та вмінь, автор Шпільчак, в-во Симфонія Форте
245 грн.
Артикул: 9789662862249
В наличии
Быстрый просмотр
Добавить в избранное
Добавить к сравнению
Самостійні роботи як на ЗНО 5 - 11 класи Українська мова, автор Шпильчак, в-во Симфонія Форте
Быстрый просмотр
Добавить в избранное
Добавить к сравнению
Самостійні роботи як на ЗНО 5 - 11 класи Українська мова, автор Шпильчак, в-во Симфонія Форте
260 грн.
В наличии
Быстрый просмотр
Добавить в избранное
Добавить к сравнению
Українська мова - збірник тестових завдань для підготовки до ЗНО 2023, автор Білецька, в-во ПІП
Быстрый просмотр
Добавить в избранное
Добавить к сравнению
Українська мова - збірник тестових завдань для підготовки до ЗНО 2023, автор Білецька, в-во ПІП
130 грн.
Артикул: 9789660739178
В наличии
Быстрый просмотр
Добавить в избранное
Добавить к сравнению
Навчально-практичний довідник Українська мова та література ЗНО 2022, автор Воскресенська, в-во Торсинг
Быстрый просмотр
Добавить в избранное
Добавить к сравнению
Навчально-практичний довідник Українська мова та література ЗНО 2022, автор Воскресенська, в-во Торсинг
160 грн.
Артикул: 9789669398444
В наличии
Быстрый просмотр
Добавить в избранное
Добавить к сравнению
Учимося за тестами ЗНО 2006 - 2018 роки Українська мова тематичні тестові роботи
Быстрый просмотр
Добавить в избранное
Добавить к сравнению
Учимося за тестами ЗНО 2006 - 2018 роки Українська мова тематичні тестові роботи
175 грн.
Артикул: 9789662861396
В наличии
Быстрый просмотр
Добавить в избранное
Добавить к сравнению
Матеріали підготовки до ЗНО з української літератури тематичні тестові завдання, автор Шпильчак
Быстрый просмотр
Добавить в избранное
Добавить к сравнению
Матеріали підготовки до ЗНО з української літератури тематичні тестові завдання, автор Шпильчак
150 грн.
Артикул: 9397
В наличии
Быстрый просмотр
Добавить в избранное
Добавить к сравнению
Літературні диктанти, як спосіб грунтовної підготовки до ЗНО, автор Шпильчак
Быстрый просмотр
Добавить в избранное
Добавить к сравнению
Літературні диктанти, як спосіб грунтовної підготовки до ЗНО, автор Шпильчак
125 грн.
Артикул: 9789662861808
В наличии
Быстрый просмотр
Добавить в избранное
Добавить к сравнению
Ціни видавництв!
В нашому магазині Ви маєте придбати будь-який товар за ціною самого видавництва
Знижки від кількості!
При гуртових замовленях на клас або групу знижки до 20%
Безкоштовна доставка! - під час війни не діє!!!
Безкоштовна доставка від 500 грн - Укрпошта, від 700 грн - Нова пошта
Знижки постійним покупцям!
Після першого замовлення Ви отримаєте дисконту карту з накопичувальними знижками
Закрыть окно
(Окно закроется через сек.)
Количество: 1